FAQ-Pytania ogólne

FAQ – Pytania ogólne

P: Nie mogę się zarejestrować w SIP Proxy
O:
1) Upewnij się, iż przydzielono Ci adres IP. Jeśli ustawiłeś tryb DHCP dla swojego portu WAN,
upewnij się, że Twój serwer DHCP jest włączony
2) Sprawdź swoją bramkę.
3) Sprawdź serwer DNS.
4) Upewnij się, że informacje o koncie są takie same jak te, które otrzymałeś od dostawcy Internetu.
5) Sprawdź czy serwer SIP Proxy jest włączony.
6) Sprawdź port rejestracji SIP, domyślną wartością jest 5060.

P: Telefon nie może pobrać adresu IP
O:
1) Upewnij się, że podpiąłeś kabel Ethernet do portu WAN.
2) Sprawdź, czy serwer DHCP jest włączony, i czy na serwerze są dostępne adresy IP.
3) Spróbuj ustawić tryb IP portu WAN na stały.

P: W trakcie połączenia nic nie słychać
O:
1) Sprawdź, czy kręcony kabel jest podłączony do słuchawki i do portu słuchawki w telefonie, a nie do portu słuchawek!
2) Sprawdź, czy nie jest wciśnięty przycisk wyciszania.
3) Zapytaj swojego dostawcy internetowego o szczegóły dotyczące serwera wychodzącego.

P: Dźwięki DTMF nie działają

O: 1) Sprawdź, jaki rodzaj DTMF-u używasz i czy jest on kompatybilny z serwerem. Potwierdź wymagane ustawienia DTMF u swojego dostawcy internetowego.

2) Zapytaj swojego dostawcę internetowego o wartość treści użytkowej.

P: Jak zmienić czas?
O: Wybierz odpowiednią strefę czasową lub wprowadź czas ręcznie za pomocą interfejsu sieciowego lub w menu telefonu.

P: Jak odebrać drugie połączenie przychodzące, kiedy już prowadzę jedną rozmowę?
O: Jeśli podczas rozmowy przychodzi kolejne połączenie, aby odebrać to połączenie należy przycisnąć przycisk odebrania rozmowy.

P: Jak odrzucić połączenie przychodzące podczas rozmowy?
O: Możesz wyłączyć funkcję Połączenia Oczekującego, wtedy nasz telefon odrzuci wszystkie połączenia przychodzące, kiedy Ty będziesz prowadził rozmowę.

P: Jak wysyłać wiadomości SMS?
O: Możesz tworzyć i edytować wiadomości SMS wchodząc do MENU -> Wiadomości -> Wiadomości Tekstowe. Uwaga: Upewnij się, że zarejestrowany serwer SIP obsługuje funkcje SMS.

P: Jak aktualizować oprogramowanie firmowe?
O: 1) Wejdź na stronę internetową swojego telefonu poprzez wpisanie jego adresu IP w przeglądarce, przejdź do „Aktualizacji”, na dole strony znajdziesz opcję ?Wybierz i zaktualizuj oprogramowanie firmowe?.
2) Wybierz plik, jaki chcesz zaktualizować, a następnie kliknij przycisk Aktualizuj.

Uwaga: Upewnij się, czy wybrane przez Ciebie oprogramowanie firmowe jest dostarczone/obsługiwane przez Twojego dostawcę usług, oraz czy urządzenie nie ulegnie zepsuciu w wyniku aktualizacji.

P: Jak działa auto provisioning?
O: Aby otrzymać więcej informacji na ten temat skontaktuj się ze swoim dostawcą usług.

P: Jak korzystać z narzędzi AES?
O: Proszę skorzystać z poradnika:
http://www.yealink.com/fae/AES Encryption Tool.rar.

P: Jak zaktualizować firmware?
O:
1) Przejdź do interfejsu internetowego telefonu, przejdź do Upgrade, tam znajdziesz opcję ?Select and Upgrade Firmware? u dołu strony.
2) Wybierz plik do aktualizacji, a następnie kliknij przycisk Upgrade.

P: Jak zmienić czas?
O: Wybierz strefę czasową lub wprowadź informacje o czasie ręcznie w interfejsie internetowym lub bezpośrednio na telefonie.

P: Mam problem z DTMF?
O: Sprawdź, jaki rodzaj DTMF używasz i czy jest on zgodny z twoim serwerem.

P: W trakcie rozmowy nie słyszę głosu
O:
1) Upewnij się, że słuchawka jest dobrze podłączona do telefonu.
2) Sprawdź, czy masz wyciszone rozmowy, czy nie.
3) Sprawdź szczegóły serwera wychodzącego ze swoim dostawcą.

P: Dlaczego nie słyszę dzwonka, podczas połączeń przychodzących?
O: Głośność jest wyłączona lub ustawiona na najniższą. Proszę zwiększyć głośność.

P: Nie można nawiązać połączenia telefonicznego.
O: Proszę sprawdzić nazwę użytkownika i hasło dostarczone przez operatora.

P: Nie mogę uzyskać adresu IP.
O:
1) Upewnij się, czy podłączyłeś kabel Internetowy do portu WAN.
2) Upewnij się, że serwer DHCP jest włączony i dostępne są adresy IP na serwerze.
3) Spróbuj ustawić port WAN w trybie statycznego adresu IP.

P: Nie mogę się zarejestrować do serwera?
O:
1) Sprawdź adres IP. Jeśli ustawiłeś port WAN w trybie DHCP, należy upewnić się, że serwer DHCP jest włączony.
2) Sprawdź bramę.
3) Sprawdź serwer DNS.
4) Upewnij się, że informacje o kontach są taki same jakie otrzymałeś od operatora.
5) Sprawdzić czy serwer SIP jest włączony.
6) Sprawdź port SIP, domyślnie jest to 5060.

P: Stan łącza sieciowego (Network Line Status) jest niedostępny, co się stało?
O: Sprawdź poniższe:
1) Jeżeli kabel internetowy nie jest podłączony do portu internetowego, proszę najpierw podłączyć kabel.
2) Jeżeli port WAN jest w trybie DHCP, serwer został wyłączony lub nie jest dostępny adres IP. Skontaktuj się z administratorem sieci w celu rozwiązania problemu.
3) Jeżeli port WAN jest w trybie PPPoE, nazwa użytkownika i hasło może być niewłaściwe. Skontaktuj się ze swoim dostawcą usług.

P: Jaka jest różnica pomiędzy User name, Register name i Display name?
O: User Name i Register Name definiowane są przez serwer. User Name jest używany do identyfikacji, Register Name jest używane do uwierzytelniania, jeśli serwer tego wymaga. Display Name będzie wyświetlany na telefonie rozmówcy.

P: Co to jest PnP, które jest wspomniane w auto provisioningu?
O: PnP oznacza Plug and Play. Jest to metoda dla naszych telefonów, aby uzyskać provisioning URL. Jeżeli telefon ma włączone PnP, gdy startuje, wysyła wiadomość multi-broadcast do swojej sieci, każdy serwer (zwykle PBX) który rozpozna wiadomość odpowie provisioningiem URL, wówczas telefon będzie w stanie pobrać pliki *.cfg z tego adresu URL. Wymaga wsparcia ze strony serwera.

P: Co to jest auto provision?
O: Oznacza to automatyczną konfigurację. Telefony Yealink obsługują większość parametrów konfiguracyjnych dla auto provision, książki lokalnej, oprogramowania i tak dalej. Można zrobić auto provision dla jednego telefonu, ale ma to większy sens w masowej konfiguracji.

P: Co to jest ?Semi-attended Transfer??
O: Zgodnie z definicją zawartą w RFC5589, jest to ?hybryda transferu ze śledzeniem i transferu bez śledzenia?. Wiemy, że osoba transferująca wykonuje transfer do innego użytkownika, czeka, aż dostanie odpowiedź od strony docelowej, a następnie wykonuje transfer, to jest to transfer ze śledzeniem. Jeśli serwer obsługuje, to transferujący może rozłączyć połączenie przed odpowiedzią strony docelowej, a transfer zostanie zrealizowany, to się nazywa ?semi-attended? transfer. W telefonach Yealink jest opcja aby włączyć / wyłączyć ?semi-attended transfer?

P: Jeśli chodzi o auto provisioning, jaka jest różnica między plikiem cfg Common a plikiem cfg MAC-Oriented ?
O: Podczas provisioningu, telefon będzie próbował pobrać 2 pliki cfg, jeden wspólny (common) plik CFG i plik MAC-Oriented CFG z adresem MAC. Oba pliki wskażą telefonowi co provisionować. Wspólny plik CFG (common) będzie używany przez konkretne modele podczas gdy MAC-Oriented CFG będzie użyty tylko przez jeden telefon, dla konkretnego adresu MAC.

P: Jaka jest różnica pomiędzy zdalną książką telefoniczną i lokalną książką telefoniczną?
O: Zdalna książka znajduje się na serwerze, podczas gdy lokalna książka telefoniczna znajduje się na telefonie. Zdalna książka telefoniczna może być używana przez wszystkich, którzy mogą uzyskać dostęp do serwera, a lokalna książka telefoniczna może być używana tylko przez określony telefon. Zdalna książka jest zawsze używana jako centralna książka telefoniczna dla firmy.

P: Co oznacza ?on code? i ?off code??
O: Są to kody określone na serwerze, z których telefon korzysta aby włączyć lub wyłączyć określone działanie poprzez przesłanie na serwer. On Code włącza funkcję, a Off Code wyłącza funkcję.